www.3095.com www.3104.com www.3119.com www.3134.com

锄禾日当午(chúhérìdāngwǔ)

日期:[2019-11-25] 浏览:[次]

  锄禾日当午(chúhérìdāngwǔ),汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)。谁知盘西餐(shuízhīpánzhōngcān),粒粒皆辛苦(lìlìjiēxīnkǔ)。

  应怜屐齿印苍苔(yìngliánjīchǐyìncāngtái),小扣柴扉久不开(xiǎokòucháifēijiǔbúkāi)。春色满园关不住(chūnsèmǎnyuánguānbùzhù),一枝红杏出墙来(yīzhīhóngxìngchūqiánglái)。本回覆由提问者保举已赞过已踩过你对这个回覆的评价是?评论收起